2017-05-19, pt.II, Kaunas, Monument to the Victims of Fascism

2017-05-19-00672017-05-19-01032017-05-19, Monument to the Victims of Fascism, Black & White photo almost grey, concrete statue, Foto: Karl Lasson2017-05-19-0206

2017-05-19, Monument to the Victims of Fascism i Kaunas; Bara byggnaden med det lilla museet är i mina ögon (som inte är vana vid en brutal stil som detta) något speciellt. När en sedan får se statyn som är stor som sjutton men spelar väl med landskapet, ja genomarbetat verk helt enkelt som när det stod färdigt 1984 var det ett av de största monumenten i europa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s